Om Mindmore

Kurs for havbruksnæringen

31.10.201914:09 Anne-Stine Gjervoldstad

MindMore er et samarbeid mellom selskapene MoreFish og MindMap. Vi har skapt en tverrfaglig kursportal for havbruksnæringen der vi holder aktuelle kurs. Kurstilbudet spenner over et vidt spekter, fra tekniske kurs i RAS- teknologi til team- og kompetanseoppbygging.

Morefish har kompetanse på drift av RAS og gjennomstrømningsanlegg, vi jobber med planlegging, oppbygging, opplæring og biologisk kontroll på oppdrettsanlegg.

Mindmore jobber blant annet med rekruttering til oppdrettsnæringen, og har hovedfokus på helse, miljø og sikkerhet, samt personalutvikling. 

Vi kjenner akvakulturnæringa og ønsker å bidra med et kompetanseløft! 

En hektisk og krevende hverdag bringer med seg mange ulike utfordringer. Vi ønsker å bidra med faglig påfyll, slik at de ansatte har de beste forutsetninger for arbeidsdagen. 

Kunnskap og utvikling gir motiverte ansatte.