w

Om Mindmore

Kurs for havbruksnæringen

31.10.201914:09 Anne-Stine Gjervoldstad

MINDMORE er et samarbeid mellom selskapene MoreFish og MindMap. Et samarbeid hvor spisskompetansen på akvakultur og medarbeiderutvikling forenes.

Vi drifter anlegg selv, vi rekrutterer til næringa, vi jobber med tekniske og biologiske utfordringer og vi jobber med HMSK og HR. Med andre ord: Vi kjenner akvakulturnæringa og ønsker å bidra til økt kompetanse!

Vi vet at en hektisk og krevende hverdag bringer med seg mange utfordringer. Vi ser at dyktige ansatte ofte mangler bakgrunnskunnskap og verktøy for å løse ulike situasjoner i jobben sin. Noen ganger er det utfordringer knyttet til det tekniske eller biologiske. Andre ganger er det utfordringer på det menneskelige plan.

Vi vet at kunnskap og utvikling gir motiverte ansatte og bedre resultater. Derfor har vi gått sammen for å kunne levere en mer komplett kurspakke tilpasset behovet i oppdrettsnæringa.

helene moe
bøker i bokhylle
helene moe
hånd som skriver på tavla