RAS

RAS-kurs på alle nivåer

RAS
07.11.201911:22 Viktor Håkonsen

Ozon i Fiskeoppdrett - Kurset gir en innføring i bruk av ozon i fiskeoppdrett. Kurset fokuserer på hvorfor ozon benyttes og praktiske aspekter med ozon. HMS blir vektlagt og hendelser gjennomgåes som case. LES MER

Gasser i vann - Gasser i vann er en produksjonsmessig utfordring i form av kontroll og regulering. I dette kurset gjennomgår vi de ulike gassene og diskuterer. LES MER

Bærekraft i havbruk - Havbruksnæringen er debattert i det offentlige rom og tenderer ofte til polarisering. Her gis en innføring i bærekraft tematikken innenfor havbruk, og et nyansert bilde av samfunnsnytte og miljøeffekter av industrien. LES MER

Fagbrev Akvakultur - Vi gjennomfører kundetilpasset fagbrev- opplæring med sikte på privatisteksamen. LES MER

Praktisk fôring - En introduksjon til praktisk fôring. Grunnleggende kurs om fôring 2-4t. Fordøyelsesbiologi, fôringsteori, arbeid med kontinuerlig forbedring av fôring. Kurset leveres av SpillFree og er en forenkling av det kurset de kjører for deres kunder.

Biologisk optimalisering - BPLM Biological production and loss model. Kost nytte modeller for biologisk optimalisering innen havbruk. 4t. Kurset leveres av SpillFree.

Fiskevelferdskurs i RAS anlegg - Vi tilbyr spesialkurs innen fiskevelferd i RAS anlegg, både grunnleggende fiskevelferdskurs, spesialisering og oppfriskingskurs. Godkjent av Mattilsynet. LES MER

adobe stock
smolt , click to open in lightbox