Personal

Konflikthåndtering - Medarbeidersamtalen som utviklingsarena - Adferd og motivasjon - Hvordan få tak i folk - Produktive team - FoU i daglig drift

UTVIKLING AV MEDARBEIDERE OG TEAM
07.11.201911:22 Viktor Håkonsen

Konflikthåndtering - Kurset gir en innføring i forskjellen mellom uenighet og konflikt, ulike typer konflikter, kjennetegn på at konflikt eskalerer samt tiltak for å løse konflikter.

Medarbeidersamtalen som utviklingsarena - Kurset gir en innføring i sentrale elementer i medarbeidersamtalen og tips for å gjennomføre gode medarbeidersamtaler som stimulerer til mestring og måloppnåelse i arbeidshverdagen.

Adferd og motivasjon på jobb - Kurset gir en oversikt over ulike adferds og motivasjonsstiler og hva adferd og motivasjon har å si for produktivitet i arbeidshverdagen.

Hvordan få tak i folk? - Kurset gir en oversikt over de 7 trinnene i en vellykket rekruttering. Du får tips og råd til å arbeide med rekruttering både på kort og lang sikt.

Utvikling av produktive team Kurset gir en oversikt over hva som kjennetegner produktive team og tiltak for å bygge og sikre at teamene blir produktive.

Forskning i industrien - hvordan drive FoU i daglig drift Kurset gir en innføring i forskningsmetodikk, overført til industriell produksjon. Havbruksbedrifter utfører store mengder FoU arbeid, av ulik kvalitet og kvantitet. Dette kurset gir en kort innføring i ulike FoU begreper, forsøksoppsett i industriell produksjon, dokumentasjon, samarbeid med FoU institusjonene, finansiering, egeninnsats og rapportering.

 

, click to open in lightbox