Teknisk og biologisk drift

Gasser i vann - Bestillerkompetanse - Kjemikaliehåndtering - NS9416

TEKNISK OG BIOLOGISK DRIFT
07.11.201911:21 Viktor Håkonsen

Resirkuleringsteknologi Basic (RAS Basic) - Kurset gir en grundig innføring i resirkuleringsteknologi og gir en bredere forståelse av teknologiens samspill med biologi.

RAS for Dummies - Innføring i Resirkuleringsteknologi for ikke-biologer. Dette kurset er forespurt av personell utenfor havbruksbransjen som har behov for å forstå RAS, fordeler/ulemper/risiko. Krever ikke forkunnskap fra næringa.

RAS for nybegynnere - En grunnleggende og kort innføring i Resirkuleringsteknologi. Forutsetter biologisk forståelse. 

Bestillerkompetanse i landbaserte anlegg - Havbruksindustrien investerer i landbaserte oppdrettsanlegg for flere milliarder. Dette kurset gir en innføring i hva bedriften behøver av bestillerkompetanse når slike anlegg skal bygges.

Ledelsessystem for kjemikaliehåndering - Interne krav for å hindre kort- og langvarige skader på ansatte, samt lover og sertifiseringer gjør det viktig at et godt, sikkert og levende system for kjemikaliehåndtering er på plass. Kurset gjennomgår alle områder for kjemikaliesystem i bedriften som er relevante for å ivareta ansattes trygghet, tilfredsstille krav, samt finne lønnsomme og effektive løsninger. 

Rømmingssikring NS9416

, click to open in lightbox