Ledelsessystem for kjemikaliehåndering

11.11.201915:13 Helene

Interne krav for å hindre kort- og langvarige skader på ansatte, samt lover og sertifiseringer gjør det viktig at et godt, sikkert og levende system for kjemikaliehåndtering er på plass. Kurset gjennomgår alle områder for kjemikaliesystem i bedriften som er relevante for å ivareta ansattes trygghet, tilfredsstille krav, samt finne lønnsomme og effektive løsninger. 
Erfaren kursholder gir deg eksempler på arbeidsmetoder som kan benyttes for at ditt arbeid med kjemikalier vil fungere fra planlegging til praktisk gjennomføring i alle ledd.

 • Planlegging og gjennomføring
 • Prosedyreinnhold
 • Risikovurdering og beredskapstenkning
 • Logistikkløsninger og lagring
 • Substitusjonsvurdering
 • Informasjon og registrering for brukere
 • Praktiske, gode løsninger for økt sikkerhet og lønnsomhet

Undervisningsspråk: Norsk

Arrangør: Morefish AS 

Varighet: 4 timer

Kursavgift: 2900,-

Kursavgift inkluderer:

 • Undervisning på alle samlinger
 • Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene
 • Utdelt materiell på kurs
 • Kursbevis

 Fagansvarlig/Forelesere:

John-Are Freland, biologisk ansvalig Morefish

Kontakt: kurs@morefish.no

Innhold, og estimert tidsrammer for kurs om kjemikaliehåndtering.

 

Lover og sertifiseringskrav for kjemikalier

Riktig lagring

Risikovurdering

Krav til verneutstyr

Substitusjonsvurdering

Forbruksføring                                                                 

Personlig eksoneringsregistrering for farlige stoffer

 

Lagring av kjemikalier

Hvilket behov er det for bruk

Sikkerhet mot brann

Sikkerhetsdatablad for ventilering                                      

Sikring sluk

«Det første man finner er registreringsskjema»                  

Verneutstyr

Plast eller metall?

 

Valg av oppbevaringsløsning

Smart valg med lager og bruksområde i skap eller kontainer.

Nødvendig størrelse på kjemikaliebeholder innkjøpt. 1 L, 5 L, 25 L, 200 L fat, IBC

Lønnsomt med større lager mht. transportkostnad og logistikk/innkjøp

Lagre i høyde sparer plass, men må ha sikker løsning for håndtering

 

Risikovurdering

Praktisk gjennomføring                                                     

Konsentrer om de farligste stoffene >2 i farekategori

Stoffer som påføres ved aerosol                                        

Stoffer krav om eksponeringsregistrering

 

Dropp perm eller ikke

Stoffkartotek POS/NEG

 

Prosedyreinnhold

Ansattes delaktighet                                                          

Krav GlobalGAP

Interne krav A til Å

 

Registrering av administrativt arbeid som utføres

 

Hvordan få best mulig igjen for samarbeid med en kjemikalieleverandør

Kjemikaliekurs                                                                   

Årlig krav renhold og hygienekurs

Avtale for levering, besøk/oppfølging og substitusjonsbistand          

Renholdsplaner innhold og verifisering

              

Lag liste over godkjente kjemikalier som kan handles inn

Alt annet må gå gjennom ledelse, og være forbeholdt kjøp – bruk – avhend

 

Lagring og avfallshåndtering av ubrukte kjemikalier

 

Vask og desinfisering

Valg av riktige produkt til riktige steder

 

«Spill drill»

Scenario fra transport inn til forbruk av kjemikalier

Se til at det finnes oppsamlingsutstyr

Hvordan håndtere kjemikaliene. Se opp for de vanlige uhellene:

 • Tunge løft                                                          
 • Dunksprut
 • Pumpe doserer                             
 • Interntransportløsninger
 • Sluktetter                                               
 • Kjemikalier under trykk
 • Ensilasje

 

Riktig informasjon hvor

Sørg for at varsler ligger i prosedyrene eller i kvalitetssytemet

Anbefaler etiketteskriver for enklere informasjon

 

Skill kjemikalier og medikamentet

Strengere krav til registrering av medikamenter enn kjemikalier

 

Sikkerhetsdatablad system

Elektronisk system alene             

Elektronisk system og perm med SDS

Elektronisk system og verneblad                                                      

Kun perm med og uten verneblad

 

Bistand fra bedriftshelsetjeneste om måling av stoffer i luft ut fra bruk av kjemikalier.

Skap med kjemikalier, click to open in lightbox