NS9416 Rømningssikring

11.11.201915:45 Helene

1. januar 2018 trådte standarden med krav til teknisk dokumentasjon for landbaserte akvakulturanlegg i kraft. Den krever dokumentasjon av forsvarlig teknisk standard for å få brukstillatelse.

Forskriften skal sikre at alle landbaserte akvakulturanlegg dokumenterer forsvarlig teknisk standard for å forebygge rømming av fisk. Fiskeridirektoratet utsteder brukstillatelse.

Standarden krever dokumentasjon av risikoanalyse, prosjektering, utførelse, drift, brukerhåndbok og produktdatablad.

I praksis må man dokumentere forsvarlig rømningsteknisk standard gjennom en rømningsteknisk rapport med tilstandsanalyse. I tilstandsanalysen skal alle komponenter med betydning for rømningssikkerheten gis en tilstandsgrad.
Tilstandsanalysen skal gjennomføres i tråd med «Veileder for tilstandsfastsetting» som fastsetter krav og retningslinjer for hvordan tilstandsanalysen skal utføres og hva som skal inngå.

Det er ikke like greit å bli klok på alt dette... Det vet vi. 

Kurstilbudet vil bli tilpasset ditt behov. 

Kontakt: kurs@morefish.no

Bilde av rør og vann, click to open in lightbox