Fiskevelferd

11.11.201914:37 Helene

Bedrifter som jobber med produksjon av oppdrettsfisk, må sørge for at personell innehar minimumskompetanse om fiskevelferd. Mattilsynet krever at personell gjennomfører fiskevelferdskurs hvert 5. år. Vi tilbyr spesialkurs innen fiskevelferd i RAS anlegg, både grunnleggende fiskevelferdskurs, spesialisering og oppfriskingskurs.

I kurset fokuserer vi på:

 • Regelverk
 • Etikk
 • Fiskefysiologi
 • Fiskens biologi
 • Fiskens miljøkrav
 • Vannkvalitet
 • Fiskehelse
 • Diagnostikk
 • Behandling

 

Målgruppe:

Kurset er tilpasset deltagere som jobber med landbasert oppdrett med RAS teknologi.

Omfang

1 dag

Kursavgift info:
I kursavgiften inngår

 • Kaffe og forfriskninger
 • Utdelt materiell

 

Fagansvarlig/Forelesere:

Steinar Skybakmoen, senioringeniør Morefish

Svein Martinsen, utviklingssjef Morefish

Fisk med friske gjeller, click to open in lightbox