RAS intro

11.11.201913:57 Helene

Kurset gir en innføring i basisprinsipper for resikuleringsteknologi, med fokus på oppbygging av anlegg, funksjonalitet og risiko. I kurset gjennomgås de viktigste prinsippene i RAS anlegg og gir kursdeltagerne en god forståelse for hvordan RAS anlegg fungerer.

Målgruppe:

Kurset er tilpasset deltakere som ikke nødvendigvis har jobbet med RAS tidligere, eller som ønsker en litt bredere forståelse for konseptet. Kurset passer for drifttenikere, ledelse, vetrinærer.

Kursavgift info:

Kurset gir en grundig innføring i resirkuleringsteknologi og gir en bredere forståelse av teknologiens samspill med biologi. Gjennom seks kursdager vil vi gi deltageren en bred forståelse av interaksjon i RAS anlegget, med fokus på design, komponentfunksjon, vannkvalitet, produksjonsparametere, fiskevelferd, fôring, risikostyring og tiltak.

Egen kursagenda oppgis ved henvendelse.

 

Målgruppe:

Kurset er tilpasset deltagere som jobber med RAS produksjon, eller som skal inn i bedrifter med RAS teknologi. Kurset passer både for teknisk og biologisk personell.

Kursavgift info:
I kursavgiften inngår:

  • Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene
  • Utdelt materiell

 

Fagansvarlig/Forelesere:

Svein Martinsen, utviklingssjef Morefish og erfaren kursholder for RAS og fiskevelferd.

adobe stock
smolt , click to open in lightbox