Hvordan jobbe effektivt i team

12.11.201909:24 Helene

Kurset gir en oversikt over hva som kjennetegner produktive team og tiltak for å utvikle gode team.

Målgruppe: 

Kurset passer for alle ansatte i havbruksnæringen. 

Kursavgift: 3000;-

Krav om forkunnskap: Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Arrangør: MindMap


Kursavgift inkluderer:

  • Undervisning på alle samlinger
  • Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene
  • Tilgang på test knyttet til aderd og motivasjon samt tilbakemeldingsrapport
  • Utdelt materiell på kurs
  • Kursbevis


Fagansvar/ forelesere:

Linda Kristin Offenberg, Partner MindMap. Erfaren kursholder i konflikthåndtering.


Avbestilling:

Frist for avmelding er senest en uke før kursoppstart. Avbestilling senere enn avbestillingsfrist medfører belastning på 50% av kursavgiften. Manglende oppmøte uten varsel belastes med full kursavgift.

Mennesker som går langs kanten av en merd, click to open in lightbox