Medarbeidersamtalen som utviklingsarena 

12.11.201909:22 Helene

Kurset gir en innføring i sentrale elementer i medarbeidersamtalen og tips for å gjennomføre gode medarbeidersamtaler som stimulerer til mestring og måloppnåelse i arbeidshverdagen.

Målgruppe: 

Kurset passer for både ledere og mellomledere som gjennomfører medarbeidersamtaler. 


Kursavgift inkluderer:

  • Undervisning på alle samlinger
  • Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene
  • Tilgang på test knyttet til adferd og motivasjon samt tilbakemeldingsrapport
  • Utdelt materiell på kurs
  • Kursbevis


Fagansvar/ forelesere:

Linda Kristin Offenberg, Partner MindMap. Erfaren kursholder 


Avbestilling:

Frist for avmelding er senest en uke før kursoppstart. Avbestilling senere enn avbestillingsfrist medfører belastning på 50% av kursavgiften. Manglende oppmøte uten varsel belastes med full kursavgift.

Kursavgift: 3000;-

Krav om forkunnskap: Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Arrangør: MindMap

Mennesker rundt et bord, click to open in lightbox