RAS-kurs, 6 dager

Kurset gir en grundig innføring i resirkuleringsteknologi og en bredere forståelse av samspillet mellom teknologi og biologi. Gjennom seks kursdager vil vi gi deltageren en bred forståelse av interaksjon i RAS anlegget, med fokus på design, komponentfunksjon, vannkvalitet, produksjonsparametere, fiskevelferd, fôring, risikostyring og tiltak. Tittel Dato Varighet Påmelding Sted Tittel RAS-kurs, 6 dager Dato 06. Oktober 2021 Varighet 6 dager Påmelding 29.09.2021 23:59 Trondheim Les mer Meld meg på

06. Oktober 2021
Meld meg på
06.10.202109:00 Ragnhild

Agenda

Første samling

Onsdag 6. oktober - Introduksjon

9-12 Innledning, "Hva er vann", RAS-prinsipper 
12-13 Lunsj
13-16 Smoltkvalitet, RAS og biologi, RAS-komponenter

Torsdag 7. oktober - Vannkvalitet og filter

9-11 Vannkvalitetsparametre
11-12 Mekaniske filtre
12-12:45 Lunsj
12:45-16 Proteinskimmer, membranfiltrering, biofilter (typer, funksjonalitet, oppstart etc.)

Andre samling

Onsdag 10. november - RAS-komponenter

9-10 Repetisjon fra første samling
10-12 Fiskekaret (karhydraulikk og partikkelfjerning), oksygenering og CO2
12-12:45 Lunsj
12:45-16 Design og layout av anlegg, UV/ozon/desinfeksjon, fôr i RAS, biofilterkapasitet

Torsdag 11. november - Fiskehelse og fiskevelferd

9-12 Fiskevelferd, stress, fiskehelse
12-12:45 Lunsj
12:45-16 Gjellehelse, smoltifisering i RAS, mikrobiologi i RAS

Tredje samling

Onsdag 1. desember - Vannkjemi og overvåkning

9-12 Vannkjemi - teori og praksis, målemetoder
12-12:45 Lunsj
12:45-15 Styring av vannkvalitet (pH/alkalinitet), sensorikk, dannelse/forebygging av H2S
15-16 Slambehanling og modellering

Torsdag 2. desember - Risiko i RAS-anlegg

9-12 Lys i RAS, ozon i RAS, gasser i vann
12-12:45 Lunsj
12:45-15 Risikoparametre i RAS, risikovurdering, risikofoerbygging
15-16 Oppsummering og avslutning

Program

Dato 06. Oktober 2021 Dag 1 09:00-16:00 (Onsdag 06.10) Dag 2 09:00-16:00 (Torsdag 07.10) Dag 3 09:00-16:00 (Onsdag 10.11) Dag 4 09:00-16:00 (Torsdag 11.11) Dag 5 09:00-16:00 (Onsdag 01.12) Dag 6 09:00-16:00 (Torsdag 02.12) Varighet 6 dager Instruktør Svein Martinsen Ansvarlig Ragnhild Inderberg Vestrum Pris kr 14.000,- Bindende påmelding Ja Påmelding 29.09.2021 23:59 Sted Trondheim
, click to open in lightbox